X Konferencja Naukowa „Chirurgia 2018 – Co Nowego?” 23-24.02.2018 r.

X Konferencja Naukowa „Chirurgia 2018 – Co Nowego?” 23-24.02.2018 r.

Miejsce Sympozjum: Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251, Łódź

Ważne daty

do 12.01.2018 r. – obniżona opłata konferencyjna

Komitet Organizacyjny

Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Stowarzyszenie Popierania Rozwoju Proktologii

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: prof. dr hab. n. med. Adam DZIKI

Członkowie:

Maciej Białas
Jarosław Cywiński
Łukasz Dziki
Andrzej Kawiński
Renata Kędzia-Berut
Wioleta Klimczak-Rożniakowska
Ryszard Kujawski
Miłosz Lewandowski
Kasper Maryńczak
Michał Mik
Jan Morawiec
Kinga Rośniak-Gasińska
Mariusz Skoneczny
Miłosz Sokołowski
Anna Sosnowska
Radzisław Trzciński
Mariusz Turowski
Rafał Wichman
Marcin Włodarczyk
Piotr Zelga