PUBLIKACJE

start / O mnie / PUBLIKACJE
 1. Galbfach P, Dziki A, Dziki Ł. Transformacja nowotworowa na podłożu zmian endometriozy odbytnicy. Proktologia 2003; 4(2): 139-143.
 2. Spychalski M, Dziki Ł, Galbfach P. Angiodysplazja jako źródło krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Gastroenterologia Polska 2005; 12(4): 329-333.
 3. Galbfach P, Dziki A, Dziki Ł. Popromienne zapalenie jelit. Proktologia 2005; 6(3): 191-197.
 4. Sygut A, Przybyłowska K, Trzciński R, Mik M, Dziki Ł, Spychalski M, Mordalska A, Stróżyńska J, Ferenc T, Dziki A. Wpływ polimorfizmu – 347 G/GA regionu promotorowego genu E-kadheryny na progresję raka jelita grubego. Proktologia 2006; 7 (3-4): 168-175.
 5. Spychalski M, Dziki Ł, Dziki A. Chemoprevention of colorectal cancer – a new target needed ? Colorectal Dis 2007; 9: 397-401.
 6. Spychalski M, Dziki Ł, Buczyński J, Kulig A, Sporny S, Organ A, Dziki A. Witamina B6 jako skuteczny lek w prewencji raka jelita grubego – doniesienia epidemiologiczne oraz wstępne wyniki doświadczenia badającego wpływ leku na rozwój chemicznie indukowanego raka jelita grubego u szczurów F344. Proktologia 2007; 8(3-4): 167-175.
 7. Dziki A, Dziki Ł. Historia Chirurgii Kolorektalnej. ALMA MATER, Akademia Medyczna im. Prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie, 2007 (październik-grudzień 2007); rok XVII, Nr 4/65, str.170-173.
 8. Trzciński R, Mik M, Sygut A, Kujawski R, Galbfach P, Dziki Ł, Dziki A. Leczenie łagodnych zwężeń jelit po zespoleniach staplerowych za pomocą rozszerzaczy Hegara. Gastroenterologia Polska 2008; 15(2): 97-99.
 9. Drozda R, Trzciński R, Rutkowski M, Grzegorczyk K, Dziki Ł, Sygut A, Kołomecki K, Dziki A. Concentrations of antioxidative trace elements – selenium and zinc – in patients with sigmoid or rectal cancers. Gastroenterologia Polska 2008, 15, (6), str. 391-395.
 10. Dziki A, Galbfach P, Gabryniak T, Dziki Ł. Urazy okrężnicy i odbytnicy. Chirurgia po Dyplomie 2008, 3(2), str. 15- 20.
 11. Galbfach P, Kołacińska M, Flont P, Spychalski M, Narbutt P, Mik M, Dziki Ł, Dziki A. Dolegliwości gastryczne czy zespół po cholecystektomii ? Pol Merk Lek 2008; XXV, 147: 221-225.
 12. Spychalski M, Dziki Ł, Buczyński J, Kulig A, Sporny S, Dziki A. Celekoksyb – selektywny inhibitor cyklooksygenazy-2 – wykazuje zależne od dawki działanie chemoprewencyjne na zwierzęcym modelu karcynogenezy raka jelita grubego. Pol Przegl Chir 2008; 80(5): 439-451.
 13. Wroński K, Pakuła D, Bocian R, Dziki Ł, Cywiński J, Ścibor J, Dziki A. Chirurgiczne leczenie tętniaka tętnicy śledzionowej – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2009; 3: 122-125.
 14. Wroński K, Bocian R, Dziki Ł, Depta A, Cywiński J, Dziki A. Czy każda kobieta w ciąży powinna mieć swobodny dostęp do badań prenatalnych? Prawne aspekty wykonywania badań prenatalnych w Polsce. Medycyna Rodzinna 2009; Rok XII: 2-10.
 15. Glińska J, Lewandowska M, Brosowska B, Dziki Ł, Dziki A. Ocena doskonalenia zawodowego pielęgniarek z zakresu opieki nad pacjentem po wyłonieniu stomii jelitowej. Proktologia 2009; 10(1): 49-56.
 16. Glińska J, Lesiakowska-Pietrzak J, Lewandowska M, Dziki Ł, Dziki A. Adaptation proces and Calista Roy adaptation model in the nursing of patients with enteric stoma. Proktologia 2009; 10(3): 197-206.
 17. Klimczak A, Kubiak K, Malinowska K, Dziki Ł. Badanie aktywności wybranych enzymów antyoksydacyjnych u chorych na raka jelita grubego. Pol Merk Lek 2009; 27(162): 470-473.
 18. Glińska J, Iszczak A, Dziki Ł, Dziki A. Diet – associated problems in stoma patients. Proktologia 2009; 10(3): 188-196.
 19. Mik M, Dziki L, Galbfach P, Trzcinski R, Sygut A, Dziki A. Resection of the primary tumour or other palliative procedures in incurable IV stage colorectal cancer patients? Colorectal Dis 2010; 12: e61-e67.
 20. Trzcinski R, Kujawski R, Mik M, Sygut A, Dziki L, Dziki A. Malignant melanoma of the anorectum – a rare entity. Langenbecks Arch Surg 2010; 395: 757-760.
 21. Langner E, Przybyłowska K, Sygut A, Mik M, Dziki Ł, Dziekiewicz M, Majsterek I, Dziki A. Polimorfizm – 801 G/A regionu paromotorowego genu CXCL 12 jako niekorzystny czynnik prognostyczny u chorych na raka jelita grubego. Polski Przegląd Chirurgiczny 2010; 82: 812-819.
 22. Klimczak A, Mik M, Dziki Ł, Seroka W, Dziki A. Operacje resekcyjne i paliatywne u chorych operowanych z powodu raka jelita grubego w Polsce w latach 2005-2008. Pol Przegl Chir 2010; 82: 1097-1104.
 23. Kabzinski J, Przybyłowska K, Mik M, Sygut A, Dziki Ł, Dziki A, Majsterek I. An association of ARG399GLN polymorphism of XRCC1 gene with a risk of colorectal cancer. Pol Przeg Chir 2010; 82(12): 677-680.
 24. Wroński K, Dziki Ł, Cywiński J, Pakuła D, Bocian R, Dziki A. Jednoczasowa operacja tętniaka aorty brzusznej i raka odbytnicy. Opis przypadku i przegląd literatury. Ostry Dyżur 2010; 3(2): 72-76.
 25. Walczak A, Przybyłowska K, Trzciński R, Sygut A, Dziki Ł, Dziki A, Majsterek I. Związek polimorfizmu -1112 C/T regionu promotorowego genu interleukiny 13 z występowaniem raka jelita grubego. Pol Przeg Chir 2011; 83,1: 45-52
 26. Spychalski M, Buczyński J, Cywiński J, Dziki Ł, Langner E, Sygut A, Trzciński R, Dziki A. Duże polipy jelita grubego – polipektomia endoskopowa jako alternatywa dla postępowania chirurgicznego. Pol Przegl Chir 2011; 83: 981-990.
 27. Przybyłowska K, Mrowicki J, Sygut A, Narbutt P, Dziki Ł, Dziki A, Majsterek I. Znaczenie polimorfizmu -173 G/C genu inhibitora migracji makrofagów dla ryzyka występowania nieswoistych chorób zapalnych jelit. Pol Przegl Chir 2011; 83,2: 134-141.
 28. Wroński K, Dziki Ł, Cywiński J, Pakuła D, Bocian R, Dziki A. Chirurgiczne leczenie tętniaka rzekomego tętnicy śledzionowej po ostrym zapaleniu trzustki – opis dwóch przypadków i przegląd literatury. Ostry Dyżur 2010; 3: 68-71.
 29. Klimczak A, Kubiak K, Cybulska M, Kula A, Dziki Ł, Malinowska K. Etiologia raka jelita grubego oraz bariera antyoksydacyjna ustroju. Pol Merk Lek 2010; 28(165): 223-226.
 30. Kubiak K, Klimczak A, Dziki Ł, Modranka R, Malinowska K. Wpływ kompleksu miedzi (II) na aktywność wybranych enzymów. Pol Merk Lek 2010; 28(163): 22-25.
 31. Mroczkowski P, Hać S, Mik M, Berut M, Dziki Ł, Kube R, Śledziński Z, Lippert H, Dziki A. Wyniki pilotażowe pierwszego programu badania jakości leczenia raka odbytnicy w Polsce. Pol Przeg Chir 2011; 83: 265-273.
 32. Kubiak K, Malinowska K, Langner E, Dziki Ł, Dziki A, Majsterek I. Wpływ związków koordynacyjnych Cu(II) na aktywność enzymów antyoksydacyjnych katalazy i dysmutazy ponadtlenkowej u chorych na raka jelita grubego. Pol Przegl Chir 2011; 83: 282-292.
 33. Mrowicki J, Przybyłowska K, Dziki Ł, Sygut A, Wiśniewska-Jarosińska M, Chojnacki J, Dziki A, Majsterek I. Związek polimorfizmu -801G/A genu CXCL 12 z ryzykiem rozwoju nieswoistych chorób zapalnych jelit w populacji polskiej. Pol Przegl Chir 2011; 83: 334-338.
 34. Dziki Ł, Przybyłowska K, Majsterek I, Trzciński R, Mik M, Sygut A. Polimorfizm A/G regionu promotorowego genu MMP-7 w raku jelita grubego. Pol Przegl Chir 2011; 83: 1149-1157.
 35. Klimczak A, Kempińska-Mirosławska B, Mik M, Dziki Ł, Dziki A. Incidence of colorectal cancer in Poland in 1999-2008. Arch Med Sci 2011; 7: 673-678.
 36. Glińska J, Pacholczyk B, Dziki Ł, Dziki A. Poziom wiedzy w zakresie profilaktyki raka jelita grubego u chorych ze stomią jelitową oraz w grupie osób przeciętnego ryzyka. Onkol Info 2011; 8(4): 188-197.
 37. Krupa R, Śliwiński T, Wiśniewska-Jarosińska M, Chojnacki J, Wasylecka M, Dziki Ł, Morawiec J, Błasiak J. Polymorphisms in RAD5 1, XRCC2 and XRCC3 genes of the homologous recombination repair in coloectal cancer – a case control study. Mol Biol Rep 2011; 38: 2849-2854.
 38. Sliwinski T, Markiewicz L, Rusin P, Kabzinski J, Dziki L, Milonski J, Olszewski J, Blaszczyk J, Szemraj J, Majsterek I. Impaired nucleotide excision rep air pathway as possibile factor In pathogenesis of head and Neck cancer. Mutat Res 2011; 716: 51-58.
 39. Walczak A, Przybyłowska K, Sygut A, Dziki Ł, Chojnacki C, Chojnacki J, Dziki A, Majsterek I. The -2518 A/G MCP-1 polymorphism as a risk factor of inflammatory bowel disease. Pol Przegl Chir 2012; 84: 238-241.
 40. Mucha B, Przybyłowska-Sygut K, Dziki Ł, Dziki A, Sygut A, Majsterek I. Lack of association between the 135G/C RAD51 gene polymorphism and the risk of colorectal cancer among Polish population. Pol Przegl Chir 2012; 84: 358-362.
 41. Glińska J, Cerbin M, Lewandowska M, Brosowska B, Dziki Ł, Dziki A. Czynniki demograficzne a poziom samopielęgnacji pacjentów po wyłonieniu stomii jelitowej. Problemy Pielęgniarstwa 2012; 20: 137-142.
 42. Sygut A, Przybyłowska K, Ferenc T, Dziki Ł, Spychalski M, Mik M, Dziki A. Genetic variations of the CTNNA1 and the CTNNB1 genes in sporadic colorectal cancer in Polish population. Pol Przegl Chir 2012; 84: 999-1007.
 43. Kryczka J, Stasiak M, Dziki L, Mik M, Dziki A, Cierniewski Cz. Matrix metalloproteinase-2 cleavage of the ß1 integrin ectodomain facilitates colon cancer cell motility. Journal of Biological Chemistry 2012; 287: 36556-36566.
 44. Glińska J, Szczepaniak M, Lewandowska M, Brosowska B, Dziki A, Dziki Ł. Postawy personelu medycznego wobec człowieka umierającego i śmierci. Postawy wobec śmierci. Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue 2012 (3): 16-25.
 45. Pawlak M, Morawiec Z, Dziki Ł, Morawiec J, Kołacińska A, Dziki A. Czy wybór szpitala zwiększa szanse przeżycia chorych na raka odbytnicy? Pol Przegl Chir 2012; 84: 1132-1145.
 46. Stanczyk M, Sliwinski T, Trelinska J, Cuchra M, Markiewicz L, Dziki L, Bieniek A, Bielecka-Kowalska A, Kowalski M, Pastorczak A, Szemraj J, Mlynarski W, Majsterek I. Role of base-excision rep air in the treatment of childhood acute lymphoblastic leukemia with 6-mercaptopurine and high doses of methotrexate. Mutat Res: Genet Toxicol Environ Mutagen 2012; 741: 13-21.
 47. Walczak A, Rusin P, Dziki Ł, Zielinska-Blizniewska H, Olszewski J, Majsterek I. Evaluation of DNA double strand breaks repair efficiency in head and neck cancer. DNA AND CELL BIOLOGY 2012; 31(3): 297-304.
 48. Walczak A, Przybylowska K, Dziki L, Sygut A, Chojnacki C, Chojnacki J, Dziki A, Majsterek I. The IL-8 and IL-13 gene polymorphisms in inflammatory bowel disease and colorectal cancer. DNA AND CELL BIOLOGY 2012; 31(8): 1431-1438.
 49. Sitarek P, Zielińska-Bliźniewska H, Dziki Ł, Miłoński J, Przybyłowska K, Mucha B, Olszewski J, Majsterek I. Association of the -14C/G MET and the -765G/C COX-2 gene polymorphisms with the risk of chronic rhinosinusitis with nasal polyps in a Polish population. DNA Cell Biology 2012; 31: 1258-1266.
 50. Zielinska-Bliźniewska H, Sitarek P, Miłoński J, Dziki Ł, Przybyłowska K, Olszewski J, Majsterek I. Association of the -33C/G OSF-2 and the risk of chronic rhinosinusitis with nasal polyps in Polish population. Mol Biol Rep 2012; 39: 5449-5457.
 51. Klimczak A, Kempińska-Mirosławska B, Mik M, Dziki Ł, Dziki A. Colorectal cancer mortality in Poland – analysis of territorial variation. Arch Med Sci 2012; 8: 1-5.
 52. Berut M, Mik M, Kędzia-Berut R, Kujawski R, Trzciński R, Dziki Ł, Dziki A. Rak jelita grubego u osób młodych i w wieku podeszłym. Pol Przeg Chir 2013; 85: 806-815.
 53. Mucha B, Przybylowska-Sygut K, Dziki AJ, Dziki L, Sygut A, Majsterek I. Association of THR241 MET polymorphism of XRCC3 gene with risk of colorectal cancer in the Polish population. Pol J Pathol 2013; 64: 185-190.
 54. Przybylowska K, Kabzinski J, Sygut A, Dziki L, Dziki A, Majsterek I. An association selected polymorphisms of XRCC1, OGG1 and MUTYH gene and the level of efficiency oxidative DNA damage repair with a risk of colorectal cancer. Mutation Research 2013; 745-746: 6-15.
 55. Glińska J, Malesza M, Lewandowska M, Miller R, Dziki Ł, Dziki A. Oczekiwania emocjonalne oraz kontrola emocji pacjentów z rakiem jelita grubego po wyłonieniu stomii jelitowej. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2013; 3: 84-91.
 56. Szaflik J, Cuchra M, Przybyłowska-Sygut K, Dziki Ł, Kurowska A, Gacek M, Drzewoski J, Szaflik J, Majsterek I. Association of the 399Arg/Gln XRCC1, the 194 Arg/Trp XRCC1, the 326Ser/Cys clinical parameters and the risk for development of primary open-angle glaucoma. Mutat Genet Toxicol Environ Mutagen 2013; 753: 12-22.
 57. Markiewicz Ł, Majsterek I, Przybyłowska K, Dziki Ł, Waszczyk M, Gacek M, Kamińska A, Szaflik J, Szaflik J. Gene polymorphisms of the MMP1, MMP9, MMP12, IL-1 beta and TIMP1 and the risk of primary open-angle glaucoma. Acta Ophthamol 2013; -: 1-7.
 58. Dziki Ł, Dziki A. Da Vinci – nie! Nowotwory. Journal of Oncology 2013; 63: 430-431.
 59. Mik M, Rośniak K, Narbutt P, Dziki Ł, Tchórzewski M, Trzciński R, Dziki A. Przednia plastyka zwieraczy – którzy chorzy mają korzyść z operacji? Pol Przeg Chir 2014; 86: 58-68.
 60. 60. Mik M, Magdzinska J, Dziki L, Tchorzewski M, Trzcinski R, Dziki A. Relaparotomy in colorectal cancer surgery – Do any factors influence the risk of mortality? A case controlled study. Int J Surg 2014; 12: 1192-1197.
 61. Glińska J, Krzemińska B, Lewandowska M, Dziki A, Dziki Ł. Wsparcie społeczne kobiet z nowotworem gruczołu piersiowego. Problemy Pielęgniarstwa 2014; 22 (1): 27-34.
 62. Glińska J, Jaros A, Lewandowska M, Dziki Ł, Dziki A, Brosowska B. Ocena stopnia satysfakcji z życia u osób ze stomią jelitową w zależności od wybranych czynników demograficznych. Pielęg Chir Angiol 2014; nr 3: 128-132.
 63. Glińska J, Krzemińska B, Lewandowska M, Miller R, Dziki A, Dziki Ł. Kontrola emocji u pacjentów z nowotworem gruczołu piersiowego. Rola wsparcia społecznego. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2014; 1: 41-47.
 64. Kabziński J, Przybyłowska K, Mik M, Sygut A, Dziki Ł, Dziki A, Majsterek I. Związek polimorfizmu Lys589Glu genu EXO1 z ryzykiem występowania raka jelita grubego w populacji polskiej. Pol Przeg Chir 2014; 86: 684-689.
 65. Dziki Ł. Stomia pętlowa na mostku skórnym – technika operacyjna. Pol Przeg Chir 2014; 86: 830-834.
 66. Mrowicki J, Przybyłowska-Sygut K, Dziki Ł, Sygut A, Chojnacki J, Dziki A, Majsterek I. The role of polymorphisms of genes CXCL12/CXCR4 and MIF in the risk of development of IBD in Polish population. Mol Biol Rep 2014; 41: 4639-4652.
 67. Klimczak A, Kempińska-Mirosławska B, Mik M, Dziki Ł, Dziki A. Colorectal cancer mortality in Poland – analysis of regional variation. Arch Med Sci 2014; 10: 63-67.
 68. Trzciński R, Kujawski R, Mik M, Berut M, Dziki Ł, Dziki A. Surgery in Jehovah’s Witnesses – our experience. Prz Gastroenterol 2015; 10: 33-40.
 69. Dziki Ł, Mik M, Trzciński R, Buczyński J, Darnikowska J, Spychalski M, Wierzbicka A, Dziki A. Evaluation of the early results of a loop stoma with a plastic rod in comparison to a loop stoma made with a skin bridge. Pol Przeg Chir 2015; 87: 31-34.
 70. Kujawski R, Przybyłowska-Sygut K, Mik M, Lewandowski M, Trzciński R, Berut M, Dziki Ł, Majsterek I, Dziki A. Expression of the PLS3 gene in circulating cells in patients with colorectal cancer. Pol Przeg Chir 2015; 87: 59-64.
 71. Dziki Ł, Kujawski R, Mik M, Berut M, Dziki A, Trzciński R. Formalin therapy for hemorrhagic radiation proctitis. Pharmacological Reports 2015; 67: 896-900.
 72. Dziki L, Mroczkowski P. Do we still need proxies for quality control in rectal cancer surgery? Journal of Clinical Oncology (Correspondence) 2015; 33(12): 1411.
 73. Glińska J, Grzegorczyk A, Dziki Ł, Dziki A. Rola personelu medycznego w procesie adaptacji do życia z nieswoistymi zapaleniami jelit. Pielęg Chir Angiol 2015; 2: 118-123.
 74. Glińska J, Grzegorczyk A, Dziki Ł, Dziki A. Proces adaptacji do życia z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit. Problemy Pielęgniarstwa 2015; 23(1): 7-12.
 75. Dziki Ł, Puła A, Stawiski K, Mudza B, Włodarczyk M, Dziki A. Patients’ awareness of the prevention and treatment of colorectal cancer. Pol Przeg Chir 2015; 87: 459-463.
 76. Dziki Ł, Sobolewska J, Szewczyk M, Włodarczyk J, Sobolewska A, Włodarczyk M. Comfort during digital rectal examination – patient preference. Pol Przeg Chir 2015; 87: 453-458.
 77. Mucha B, Kabzinski J, Dziki A, Przybylowska-Sygut K, Sygut A, Majsterek I, Dziki L. Polymorphism within the distal RAD51 gene promoter os associated with colorectal cancer in a Polish population. Int J Clin Exp Pathol 2015; 8(9): 11601-11607.
 78. Kabziński J, Majsterek I, Mik M, Dziki A, Dziki Ł, Maciejczak L. Impact of APEX Ile64val gene polymorphisms of DNA repair Ber system on modulation of the risk of colorectal cancer in Polish population. Pol Przeg Chir 2015; 87: 121-123.
 79. Kabzinski J, Przybylowska K, Dziki L, Dziki A, Majsterek I. An association of selected ERCC2 and ERCC5 genes polymorphisms, the level of oxidative DNA damage and its repair efficiency with a risk of colorectal cancer in Polish population. Cancer Biomark 2015; 15(4): 413-423.
 80. Mik M, Trzcinski R, Kujawski R, Dziki L, Tchorzewski M, Dziki A. Rectal prolapse in women – outcomes of perineal and abdominal approaches. Indian J Surg 2015; 77 (Suppl 3): S1121-S1125.
 81. Dziki Ł, Mik M, Trzciński R, Włodarczyk M, Skoneczny M, Dziki A. Treatment of perianal fistulas in Poland. Pol Przegl Chir 2015; 87: 614-619.
 82. Dziki Ł, Mik M, Trzciński R, Dziki A. Leczenie zapalenia uchyłków jelita grubego – punkt widzenia chirurga. Gastroenterologia Praktyczna 2016; Nr 1: 39-42.
 83. Dziki L, Mik M, Trzcinski R, Buczynski J, Kreisel A, Skoneczny M, Dziki A. Surgical treatment of haemorrhoidal disease – the current situation in Poland. Prz Gastroenterol 2016; 11: 111-114.
 84. Kabzinski J, Mucha B, Cuchra M, Markiewicz L, Przybylowska K, Dziki A, Dziki L, Majsterek I. Efficiency of Base Excision Repair of Oxidative DNA Damage and Its Impact on the Risk of Colorectal Cancer in the Polish Population. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2016, Article ID 3125989, 9 pages; http://dx.doi.org/10.1155/2016/3125989.
 85. Mik M, Berut M, Dziki L, Trzcinski R, Dziki A. Right- and left-sided colon cancer – clinical and pathological differences of the disease entity in one organ. Arch Med Sci DOI:10.5114/aoms.2016.58596, str.1-6.
 86. Mik M, Dziki Ł, Trzciński R, Dziki A. Czynniki ryzyka 30-dniowej pooperacyjnej śmiertelności po operacjach raka jelita grubego. Pol Przeg Chir 2016; 88: 44-53.
 87. Dziki Ł, Szymczak D, Glińska J, Dziki A. Poziom satysfakcji życiowej u osób ze stomią jelitową a kontrola emocji. Problemy Pielęgniarstwa 2016; 24: 8-13.
 88. Mik M, Berut M, Trzcinski R, Dziki L, Buczynski J, Dziki A. Preoperative oral antibiotics reduce infections after colorectal cancer surgery. Langenbecks Arch Surg 2016, DOI: 10.1007/s00423-016-1513-1.
 89. Mik M, Berut M, Dziki L, Dziki A. Does C-reactive protein monitoring after colorectal resection with anastomosis give any practical benefit for patients with intra-abdominal septic complications? Colorectal Dis 2016, DOI: 10.1111/codi.13386.
 90. Dziki Ł, Włodarczyk M, Sobolewska-Włodarczyk A, Saliński A, Salinska M, Tchórzewski M, Mik M, Trzciński R, Dziki A. Presacral tumors: diagnosis and treatment – a challenge for a surgeon. Arch Med. Sci DOI: 10.5114/aoms.2016.1441.
 91. Mrowicki J, Mrowicka M, Majsterek I, Mik M, Dziki A, Dziki Ł. Ocena znaczenia polimorfizmu CAT -262C/T, SOD + 35A/C, GPX1 PRO197LEU u chorych z nieswoistym zapaleniem jelit w polskiej populacji. Pol Przegl Chir 2016; 88: 565-575
 92. Włodarczyk M, Kasprzyk J, Sobolewska-Włodarczyk A, Włodarczyk J, Tchórzewski M, Dziki A, Dziki Ł. Mean platelet volume as a possible biomarker of tumor progression in rectal cancer. Cancer Biomarkers 17 (2016), 411-417, DOI 10.3233/CBM-160657, IOS Press.
 93. Mik M, Dziki L, Berut M, Trzcinski R, Dziki A. Neutrophil to lymphocyte ratio and C-reactive protein as two predictive tools of anastomotic leak in colorectal cancer open surgery? Dig Surg 2017; DOI: 10.1159/000456081.
 94. Dziki L, Dziki A, Mik M, Majsterek I, Kabzinski J. Modulation of colorectal cancer risk by polymorphisms In 51Gln/His, 64Ile/Val, and 148Asp/Glu of APEX gene; 23Gly/Ala of XPA gene; and 689Ser/Arg of ERCC4 gene. Hindawi Gastroenterology Research and Practice Volume 2017, Article ID 3840243, 7 pages https://doi.org/10.1155/2017/3840243.
 95. Mik M, Dziki L, Malinowska K, Trzcinski R, Majsterek I, Dziki A. Polymorphism of MSH2 Gly322Asp and MLH1 -93G>A In non-familial colon cancer – a case-controlled study. Arch Med Sci 2017; DOI:https://doi.org/10.5114/aoms.2017.67024.
 96. Dziki Ł, Glińska J, Borowiak E, Krzemińska M, Dziki A. Czynniki determinujące kontrolę bólu u chorych po zabiegach kardiochirurgicznych. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2017; 1: 28-33.
 97. Mucha B, Markiewicz L, Cuchra M, Szymczak I, Przybylowska-SAygut K, Dziki A, Majsterek I, Dziki L. Nucleotide excision repair capacity and XPC, XPD gene polymorphism modulate colorectal cancer risk. Clinical Colorectal Cancer 2017, doi: 10.1016/j.clcc.2016.10.001.
 98. Zajdel J, Dziki A, Dziki Ł, Krakowiak A, Zajdel R. Legal grounds for “extending the scope or type of procedure”. Ann AgricEnviron Med 2017. doi: 10.5604/12321966.1232554.
 99. Rozpędek W, Pytel D, Dziki Ł, Nowak A, Dziki A, Diehl JA, Majsterek I. Inhibicja zależnego od PERK proadaptacyjnego szlaku sygnałowego, jako nowe podejście w leczeniu chorób nowotworowych. Pol Przegl Chir 2017; 89(3): 7-10.
 100. Trzcinski R, DzikiA, Brys M, Moszynska-Zielinska M, Chalubinska-Fendler J, Mik M, Kujawski R, Dziki L. Expression of vascular endothelial growth factor (VEGF) and its correlation with clinical symptoms and endoscopic findings in patients with chronic radiation proctitis. Colorectal Dis 2017 Sep 29. doi: 10.1111/codi.13902 [Epub ahead of print].