• Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Specjalista chirurgii ogólnej. Adiunkt w Klinice Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 • Członek zespołu chirurgicznego Centrum Leczenia Jelit w Brzezinach.
 • Wielokrotny wykładowca krajowych i międzynarodowych zjazdów chirurgicznych. Autor wielu publikacji dotyczących chirurgii ogólnej oraz onkologicznej.
 • Autor kilku rozdziałów podręczników chirurgicznych.
 • Adiunkt prowadzący zajęcia ze studentami Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z zakresu Chirurgii Ogólnej oraz Żywienia Klinicznego.
 • Koordynator Chirurgicznego Koła Naukowego. Współorganizator kilku międzynarodowych zjazdów chirurgicznych.
 • Prowadzący kurs technik szycia chirurgicznego oraz technik zespoleń chirurgicznych organizowany przez Towarzystwo Chirurgów Polskich w Akademii Aesculap (Nowy Tomyśl).
 • Ponadto miałem okazję zdobywać doświadczenie i uczyć się najlepszych technik operacyjnych podczas staży zagranicznych w zakresie chirurgii i proktologii, wspólnie operując i asystując takim sławom Światowej Chirurgii jak:
  – Steven Wexner (Cleveland Clinic, Floryda)
  – Victor Fazio (Cleveland Clinic, Ohio,USA)
-Tracy Hull (Cleveland Clinic, Ohio,USA)
  – Giovani Romano (Neapol, Włochy)
  – Yuko Kitagawa (Tokio, Japonia)
  – Yves Panis (Paryż, Francja)-Roland Scherer (Berlin, Niemcy)
  – Neil Mortensen (Oxford, Anglia)
 • 2005 r. Uzyskanie dyplomu lekarza. Ukończenie studiów na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • W 2010r. uzyskałem tytuł naukowy – doktora nauk medycznych – dr n. med.
 • 2013 r. Uzyskanie dyplomu specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej wydanego przez Centrum Egzaminów Medycznych
 • W 2017 uzyskałem tytuł naukowy – doktora habilitowanego nauk medycznych – dr hab. n. med. (docent).
 • W 2015r. współpraca z MedTube.pl – nagranie filmu szkoleniowego z zakresu kolektomii otwartej oraz prezentacja na 67 zjeździe Towarzystwa Chirurgów Polskich w Lublinie- https://medtube.pl/chirurgia-ogolna/filmy-medyczne/18683-kolektomia-wrzodziejace-zapalenie-jelita-grubego .
 • European Society of Coloproctology – członek
 • Towarzystwo Chirurgów Polskich – członek
 • International Society of Sugery (ISS) – członek

2002 r. – St. Luke’s Hospital, Malta – Cardiac Surgery Clinic
2003 r. – Oxford,England – Colorectal Surgery Clinic
2004 r. – Cleveland Clinic, Ohio, USA – Colorectal Clinic
2008 r. – Cleveland Clinic, Florida, USA – Colorectal Clinic
2011 r. – Oncological Surgery Clinic, Napoli, Italy
2012 r. – Staż z zakresu chirurgii żołądka w ramach stypendium Towarzystwa Chirurgów Polskich w Department of Surgery, Tokyo Women’s Medical University Medical Center East, Tokyo, Japonia (Professor Kenji Ogawa)
2014 r. – Colorectal and Proctology Clinic, Berlin, Germany (Szpital Waldfriede)
2015 r. – Keio University Hospital, Tokyo, Japan (leczenie raka żołądka)
2016 r. – Beaujon Hospital, Paryż, Franca – laparoskopowe leczenie chorób jelita grubego

Projekt ABLAKOM

„Opracowanie technologii elektromagnetycznego nagrzewania nanozasobników ferromagnetyka dla selektywnej termoablacji komórek nowotworowych raka jelita grubego” – projekt międzyuczelniany (konsorcjum): Politechnika Łódzka – Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki oraz Wydział Chemiczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi – Zakład Chemii i Biochemii Klinicznej, Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej oraz przedsiębiorstwo AMEPOX – Grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) 23


Współautor projektu badawczego Komitetu Badań Naukowych nr 2P05A-08529 pt. „Badania doświadczalne nad szlakami chemoprewenyjnego działania witaminy B6 na wyindukowanego raka jelita grubego.” – KBN (2005-2007)


Association of DNA repair and gene polymorphisms with a risk of colorectal cancer development, grant N N403250340 of Polish Ministry of Science and Higher Education (MNiSW)

W 2013 roku w Klinice Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej powstał pomysł termoablacji komórek nowotworowych linii raka jelita grubego przy zastosowaniu nanorurek węglowych z ferromagnetykiem. Opracowana przez Politechnikę Łódzką technologia wytwarzania nanorurek węglowych i ich ferromagnetyzacji ma zostać uzupełniona technologią ich funkcjonalizacji. W przypadku naszego projektu oznacza to przyłączenie do nanorurki węglowej kwasu foliowego jako ligandu dla receptora na komórce raka jelita grubego. Badanie jest projektem prowadzonym in vitro. Celem projektu jest opracowanie technologii funkcjonalizacji oraz ocena nasilenia apoptozy komórek raka po inkubacji ich z zawiesiną nanorurek i po podaniu mieszaniny działaniu pola elektromagnetycznego.

Jest to w pełni nowatorski projekt nie tylko w skali naszego kraju. Projekt jest w fazie realizacji, wyniki nie zostały opublikowane.


„European quality assurance programme in rectal cancer” – projekt międzynarodowy

– Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Uniwersytet Medyczny w Łodzi
– Department for General, Visceral and Vascular Surgery, Otto-von-Guericke University, Magdeburg, Germany
– Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
– Department of Surgery, Carl-Thiem-Klinikum, Cottbus, Germany

Wyniki badania EUROCARE IV wykazały bardzo złe wyniki leczenia chorych z rakiem jelita grubego w Polsce. Ta sytuacja zmusza do wprowadzenia systemu kontroli jakości leczenia chorych. Systemy takie działają w wielu krajach, między innymi w Niemczech. Wraz z badaczami w Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, Magdeburgu i Cottbus rozpoczęliśmy prospektywne badanie jakości leczenia chorych z rakiem odbytnicy. (Mroczkowski P i wsp. Preliminary results of the first quality assurance project in rectal cancer. Pol Przegl Chir 2011; 83: 144-9.) Włączanie chorych trwało od stycznia 2008 roku do grudnia 2009 roku, do gromadzenia danych wykorzystano dwujęzyczną (polsko-niemiecką) platformę internetową. Badaniem objęto grupę 709 chorych leczonych z powodu raka odbytnicy. 73,4% chorych miało obrazową diagnostykę przedoperacyjną (MRI, TK, TRUS). Nieszczelność zespolenia została rozpoznana u 3,8% chorych, śmiertelność okołooperacyjna u 1,8%. Nie ma wątpliwości, że programy monitorowania jakości leczenia powinny być jak najszybciej wprowadzone, nie tylko dla chorych z rakiem jelita grubego. Udowodniono, że takie monitorowanie poprawia wyniki leczenia. 24


Projekt badawczy Komitetu Badań Naukowych nr 2P05A-08529 pt. „Badania doświadczalne nad szlakami chemoprewenyjnego działania witaminy B6 na wyindukowanego raka jelita grubego.” – KBN (2005-2007)


Projekt badawczy: “Association of DNA repair and gene polymorphisms with a risk of colorectal cancer development, grant N N403250340 of Polish Ministry of Science and Higher Education (MNiSW)”

W chwili obecnej, jestem kierownikiem specjalizacji 3 lekarzy rezydentów z zakresu chirurgii ogólnej:

 • Kasper Maryńczak
 • Marcin Włodarczyk
 • Przemysław Gajewski

Jako opiekun Chirurgicznego Koła Naukowego, wspólnie ze studentami uzyskaliśmy następujące nagrody i wyróżnienia:

 1. Surgical management of rectovaginal fistulas – ten years’ experience In tertiary referral center” – Emilia Sira, Marcin Włodarczyk 2. miejsce w sesji chirurgicznej podczas Juvenes Pro Medicina 2015
 2. Management of acute diverticulitis – a challenge to the surgeon” – Paweł Rozbicki, Hubert Polak, Michał Garczarek, Marcin Włodarczyk
  Wystąpienie na sesji chirurgicznej podczas Juvenes Pro Medicna 2015 Wystąpienie na sesji plakatowej na 67 Kongresie Towarzystwa Chirugów Polskich 26
 3. Patients’ awareness of the prevention and treatment of the colorectal cancer” – Łukasz Dziki, Anna Puła, Konrad Stawiski, Barbara Mudza, Marcin Włodarczyk, Adam Dziki 1. miejsce w sesji chirurgicznej podczas Juvenes Pro Medicina 2015 Publikacja w Polskim Przeglądzie Chirurgicznym (IX, 2015)\
 4. „Comfort during Digital rectal examination – patient preference” – Łukasz Dziki, Justyna Sobolewska, Martyna Szewczyk, Jakub Włodarczyk, Aleksandra Sobolewska, Marcin Włodarczyk 3. miejsce w sesji chirurgicznej podczas Juvenes Pro Medicina 2015 Wyróżnienie podczas sesji plakatowej na konferencji UEG 2015 w Barcelonie Publikacja w Polskim Przeglądzie Chirurgicznym (IX, 2015) Wystąpienie na sesji plakatowej na 67 Kongresie Towarzystwa Chirurgów Polskich
 5. „Quality of sexual life among patients with enteric stoma” Jakub Włodarczyk, Karolina Sztuka, Natalia Myszakowska, Jan Bednarkiewicz, Marcin Włodarczyk 3 miejsce w sesji chirurgicznej podczas Juvenes Pro Medicina 2016

Od 2006 roku jestem członkiem komitetu organizacyjnego Międzynarodowych Sympozjów Proktologicznych, które odbywają się co 2 lata w naszym kraju i gromadzą światową elitę wykładowców zajmujących się leczeniem chorób jelita grubego.

Od 2010 roku jestem członkiem komitetu organizacyjnego ogólnopolskiej konferencji „Chirurgia – co nowego?”, konferencji stworzonej przez komitet redakcyjny Polskiego Przeglądu Chirurgicznego i skierowanej do lekarzy specjalistów oraz lekarzy w trakcie specjalizacji.