Miejsca pracy

start / Miejsca pracy

CENTRUM
MEDYCZNE

Kościuszki 48, Śródmieście, 90-427 Łódź, tel. 42-636-98-12
email: cm@cm-zoz.pl
www.cm-zoz.pl

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM
Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej

Plac Hallera 1, 90-647, Łódź, tel. 42-639-30-75
e-mail: chirurgia@chirurgia.umed.lodz.pl
www.uskwam.umed.lodz.pl

Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach
Oddział Chirurgii

ul. Curie-Skłodowskiej 6, 95-060 Brzeziny
tel. (46) 874 20 02
szpital-brzeziny.pl