Kontakt

start / Kontakt

MIEJSCA PRACY:

CENTRUM MEDYCZNE
/ Kościuszki 48, Łódź, tel. 4 636 98 12

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. WAM, Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej
/ Plac Hallera 1, Łódź, tel. 42 639 30 75

POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA, Oddział Chirurgii
/ ul. Curie-Skłodowskiej 6, Brzeziny, tel. 46 874 20 02

ZAPISZ SIĘ NA WIZYTĘ

znanylekarz.pl

NAPISZ DO MNIE